Władze

Zarząd Towarzystwa w latach 2017 – 2019 tworzą:

  • Marek Sztark – Prezes Zarządu
  • Roman Weczer – Wiceprezes Zarządu
  • Wojciech Brodniewicz – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Antonii Gwarek – Przewodniczący
  • Elżbieta Ronin-Walknowska – Wiceprzewodnicząca
  • Dariusz Mikuła – Wiceprzewodniczący