Władze | Cele

Zarząd

Zarząd Towarzystwa w latach 2020 – 2022 tworzą:

 • Marek Sztark – Prezes Zarządu
 • Roman Weczer – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Brodniewicz – Wiceprezes Zarządu
Komisja Rewizyjna
 • Antonii Gwarek - Przewodniczący
 • Elżbieta Ronin-Walknowska - Wiceprzewodnicząca
 • Dariusz Mikuła - Wiceprzewodniczący

Cele

 • Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego.
 • Integracja środowisk zawodowych, naukowych i kulturalnych.
 • Działalność kulturalna i artystyczna poprzez prowadzenie i wspieranie projektów kulturalnych, festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, spektakli, działań w zakresie animacji kultury, konferencji, seminariów i warsztatów, badań kultury i działalność wydawniczą.
 • Badanie, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa: architektonicznego, w tym architektury drewnianej i ryglowej, sakralnej, przemysłowej, użytkowej oraz tradycji kulinarnych poprzez przedsięwzięcia o charakterze konferencyjnym, podróże studyjne, targi i wystawy, projekty badawcze, działalność wydawniczą i promocyjną.
 • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa biznesu, przeciwdziałania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości ubezpieczeniowej poprzez organizowanie konferencji, wystaw, targów, działalność badawczą, wydawniczą i promocyjną.
 • Wspieranie rozwoju różnych środowisk zawodowych, naukowych i gospodarczych poprzez organizację konferencji, wystaw, targów, działalność badawczą, wydawniczą i promocyjną.
 • Kreowanie Szczecina i Pomorza Zachodniego jako miejsca spotkań, poprzez podejmowanie przedsięwzięć o charakterze artystycznym, naukowym i gospodarczym.
 • Wspieranie rozwoju instytucji kultury, podmiotów działających na rzecz kultury, poprzez tworzenie partnerstw, sieci i koalicji w celu
 • współtworzenia publicznych polityk kultury.
 • Podejmowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej.