Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte – korporacyjne

Szkolenia kadry kierowniczej: pracowników urzędów, instytucji, firm. Organizacja szkolenia poprzedzona jest analizą potrzeb klienta. Programy szkoleń dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta i konstruowane tak, by stanowiły istotne wsparcie w codziennej pracy na danym stanowisku. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zakresu materiału dydaktycznego.

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych

 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w praktyce urzędnika państwowego i samorządowego
 • Etyka zawodowa i etykieta urzędnika europejskiego
 • Etyka zawodowa i etykieta kadry kierowniczej korporacji gospodarczych i finansowych
 • Etyka zawodowa i etykieta kadry kierowniczej i personelu organizacji handlowych
 • Wizerunek polityka, osoby publicznej w kontekście protokołu dyplomatyczne
 • Wizerunek nauczyciela a wizerunek szkoły, uczelni
 • Elementy protokołu i etykiety w praktyce hotelarzy i restauratorów
 • Dobre obyczaje i etykieta w pracy sekretariatu

Protokół dyplomatyczny stanowi podstawę zachowań w kontaktach międzynarodowych, życiu publicznym, życiu instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Wyznacza precedencję, kanony etykiety i dobrych obyczajów.

Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO stworzyło przedsięwzięcie szkoleniowe, które kształci kadrę menedżerską przedsiębiorstw i instytucji, urzędników państwowych i samorządowych, polityków i działaczy samorządowych, pracowników ds. integracji europejskiej, specjalistów public relations pracowników "pierwszego kontaktu", asystentki i sekretarki.

Organizacja uroczystości, ceremoniałów, obsługa oficjalnych delegacji to duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sprawny ich przebieg.

Praca menedżerów, wyższych urzędników to niezliczona liczba spotkań i kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Przyjmowanie oficjalnych delegacji i organizowanie wyjazdów zagranicznych, konferencji, negocjacji. To umiejętne zachowanie w każdej sytuacji. Posiadanie wiedzy o protokole dyplomatycznym i etykiecie gwarantuje powodzenie tych kontaktów.

 

Świadczymy także usługi doradcze w następującym zakresie:

 • Przygotowanie scenariusza imprezy (wydarzenia)
 • Ustalenie precedencji, rodzajów i kolejności powitań, planów zasiadania podczas uroczystych przyjęć
 • Opracowanie planu umieszczania flag
 • Konsultacje w zakresie przygotowania treści zaproszeń, wizytówek, identyfikatorów, menu itp.
 • Redakcja tekstów przemówień i toastów
 • Konsultacje w zakresie ubiorów
 • Opracowanie menu
 • Konsultacje w zakresie upominków, prezentów, kwiatów

W jakiej kolejności powitać gości, które miejsca zaproponować im przy stole, jak ocenić przygotowanie restauracji, jak sprawnie zorganizować przyjęcie na cześć delegacji zagranicznej, gdzie i jak umieścić flagi, jak ubrać się na spotkanie – to tylko niektóre problemy do rozstrzygnięcia w codziennej pracy menedżera.

Do tej pory w ramach Akademii mieliśmy okazję szkolić:

 • Kancelarię Premiera RP
 • Nadwiślańską Spółkę Węglową SA
 • Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
 • Agencję Rozwoju Lokalnego w Gliwicach
 • ISUZU Motor Polska
 • NETIA SA
 • Bulk Cargo Port-Szczecin
 • Pocztę Polską ZTS Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski w Szczecinie
 • Urząd Miasta w Poznaniu
 • Urząd Miasta w Gliwicach
 • Urząd Miasta w Kołobrzegu
 • Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kołobrzegu
 • Grupę BERTI
 • Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 • Hotel ETNA w Kołobrzegu
 • Hotel SLAVIA w Międzyzdrojach
 • Hotel Zbyszko w Szczecinie
 • Restaurację Columbus w Szczecinie
 • Restaurację Colorado w Szczecinie
 • Restaurację Porto Grande w Szczecinie
 • Restaurację Columbus we Wrocławiu
 • Rowiński-Wajdemajer Dealer VW-Audi w Piasecznie,

oraz studentów:

 • Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie
 • Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
 • Kadrę kierowniczą i nauczycieli: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa zachodniopomorskiego
 • a  na szkoleniach otwartych przedstawicieli samorządów, urzędów powiatowych, miejskich i gminnych, korporacji gospodarczych, finansowych i handlowych z całego kraju.

Krótka historia, cele i działalność Akademii

Akademia Protokołu Dyplomatycznego powołana została w 1999 roku przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej i SZCZECIN-EXPO Biuro Promocji jako wspólne przedsięwzięcie – projekt szkoleniowy. Celem akademii jest promocja zachowań zgodnych z dobrymi obyczajami i  etykietą, promocja wiedzy o protokole dyplomatycznym i zachowaniach protokolarnych. Cele realizowane są poprzez kreowanie wydarzeń, prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, udzielanie konsultacji i doradztwo, publikacje książkowe i działania medialne.

Z inicjatywy akademii regionalna telewizja BRYZA wyprodukowała i wyemitowała 26 odcinków programu "Jak obyczaj każe", pod tym samym tytułem w szczecińskiej prasie – w tygodniku "Nowy Kurier" oraz w piśmie "Obserwator" ukazywał się cykl felietonów autorstwa Romana Weczera. Zbiór felitonów został opublikowany w książce pt. "Jak obyczaj każe", dostępnej w zasobach Towarzystwa oraz dla uczestników szkoleń.

W latach 1999 – 2001 Akademia była współorganizatorem gali nadania honorowego tytułu Arbiter Elegantiarum Pomeraniae.

Cykl szkoleń z udziałem Ambasadora Edwarda Pietkiewicza, szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez twórców akademii na trwale wpisały się w zachodniopomorski krajobraz przedsięwzięć prospołecznych.

Obecnie Akademia Protokołu Dyplomatycznego prowadzona jest przez Romana Weczera pod patronatem Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECI-EXPO.