Szkolenia

Organizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte – korporacyjne. Szkolenia kadry kierowniczej: pracowników urzędów, instytucji, firm. Organizacja szkolenia poprzedzona jest analizą potrzeb klienta. Programy szkoleń dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta i konstruowane tak, by stanowiły istotne wsparcie w codziennej pracy na danym stanowisku. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od zakresu materiału dydaktycznego.

Protokół dyplomatyczny stanowi podstawę zachowań w kontaktach międzynarodowych, życiu publicznym, życiu instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Wyznacza precedencję, kanony etykiety i dobrych obyczajów. Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO stworzyło przedsięwzięcie szkoleniowe, które kształci kadrę menedżerską przedsiębiorstw i instytucji, urzędników państwowych i samorządowych, polityków i działaczy samorządowych, pracowników ds. integracji europejskiej, specjalistów public relations pracowników "pierwszego kontaktu", asystentki i sekretarki. Organizacja uroczystości, ceremoniałów, obsługa oficjalnych delegacji to duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sprawny ich przebieg.

Organizacja uroczystości, ceremoniałów, obsługa oficjalnych delegacji to duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sprawny ich przebieg. Praca menedżerów, wyższych urzędników to niezliczona liczba spotkań i kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Przyjmowanie oficjalnych delegacji i organizowanie wyjazdów zagranicznych, konferencji, negocjacji. To umiejętne zachowanie w każdej sytuacji. Posiadanie wiedzy o protokole dyplomatycznym i etykiecie gwarantuje powodzenie tych kontaktów.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Protokół dyplomatyczny i etykieta w praktyce urzędnika państwowego i samorządowego
 • Etyka zawodowa i etykieta urzędnika europejskiego
 • Etyka zawodowa i etykieta kadry kierowniczej korporacji gospodarczych i finansowych
 • Etyka zawodowa i etykieta kadry kierowniczej i personelu organizacji handlowych
 • Wizerunek polityka, osoby publicznej w kontekście protokołu dyplomatyczne
 • Wizerunek nauczyciela a wizerunek szkoły, uczelni
 • Elementy protokołu i etykiety w praktyce hotelarzy i restauratorów
 • Dobre obyczaje i etykieta w pracy sekretariatu

Akademia Protokołu Dyplomatycznego powołana została w 1999 roku przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej i SZCZECIN-EXPO Biuro Promocji jako wspólne przedsięwzięcie – projekt szkoleniowy. Celem akademii jest promocja zachowań zgodnych z dobrymi obyczajami i  etykietą, promocja wiedzy o protokole dyplomatycznym i zachowaniach protokolarnych. Cele realizowane są poprzez kreowanie wydarzeń, prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych, udzielanie konsultacji i doradztwo, publikacje książkowe i działania medialne.

Z inicjatywy akademii regionalna telewizja BRYZA wyprodukowała i wyemitowała 26 odcinków programu "Jak obyczaj każe", pod tym samym tytułem w szczecińskiej prasie – w tygodniku "Nowy Kurier" oraz w piśmie "Obserwator" ukazywał się cykl felietonów autorstwa Romana Weczera. Zbiór felitonów został opublikowany w książce pt. "Jak obyczaj każe", dostępnej w zasobach Towarzystwa oraz dla uczestników szkoleń. W latach 1999 – 2001 Akademia była współorganizatorem gali nadania honorowego tytułu Arbiter Elegantiarum Pomeraniae.

Cykl szkoleń z udziałem Ambasadora Edwarda Pietkiewicza, szkolenia otwarte i zamknięte prowadzone przez twórców akademii na trwale wpisały się w zachodniopomorski krajobraz przedsięwzięć prospołecznych. Obecnie Akademia Protokołu Dyplomatycznego prowadzona jest przez Romana Weczera pod patronatem Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECI-EXPO.

Do tej pory w ramach Akademii mieliśmy okazję szkolić:

 • Kancelarię Premiera RP
 • Nadwiślańską Spółkę Węglową SA
 • Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
 • Agencję Rozwoju Lokalnego w Gliwicach
 • ISUZU Motor Polska
 • NETIA SA
 • Bulk Cargo Port-Szczecin
 • Pocztę Polską ZTS Szczecin
 • Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski w Szczecinie
 • Urząd Miasta w Poznaniu
 • Urząd Miasta w Gliwicach
 • Urząd Miasta w Kołobrzegu
 • Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kołobrzegu
 • Grupę BERTI
 • Miejski Ośrodek Kultury w Policach
 • Hotel ETNA w Kołobrzegu
 • Hotel SLAVIA w Międzyzdrojach
 • Hotel Zbyszko w Szczecinie
 • Restaurację Columbus w Szczecinie
 • Restaurację Colorado w Szczecinie
 • Restaurację Porto Grande w Szczecinie
 • Restaurację Columbus we Wrocławiu
 • Rowiński-Wajdemajer Dealer VW-Audi w Piasecznie,

oraz studentów:

 • Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie
 • Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie
 • Kadrę kierowniczą i nauczycieli: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa zachodniopomorskiego
 • a  na szkoleniach otwartych przedstawicieli samorządów, urzędów powiatowych, miejskich i gminnych, korporacji gospodarczych, finansowych i handlowych z całego kraju.