Projekty | Granty

2018

Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY
Aula Wydziału Elektrycznego ZUT, Szczecin
1-4 lutego 2017

7 Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego za nami. W programie tegorocznego Przeglądu, pod Patronatem Honorowym Pana Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin i Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbyły się:

 • projekcje blisko 900 minut filmów o tematyce górskiej, reprezentujących kinematografię z całego świata, w których udział wzięło ponad 1000 osób,
 • spotkania z Gośćmi Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór: Leszkiem Cichym, Aleksandrem Lwowem, Marcinem „Yetim” Tomaszewskim, Bartoszem Wnękiem, Andrzejem Ziółkowskim, Patrycjuszem Ceranem, Janem i Małgorzatą Kiełkowskimi,
 • video-połączenie z członkami Narodowej, Zimowej Wyprawy na K2,
 • spotkania z Autorkami książek: „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” – Anną Kamińską i „Nanga Parbat 1982. Tadeusz Piotrowski In memoriam” – Danutą Piotrowską,
 • prezentacja fragmentów książek: „Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” oraz „Nanga Parbat 1982. Tadeusz Piotrowski In memoriam” przez szczecińskich aktorów teatralnych - Sylwię Różycką i Konrada Pawickiego,
 • wystawa, pt. „Aleksander Lwow. 45 lat w górach świata”, połączona z prelekcją autora,
 • panel dyskusyjny „Wypadki w Tatrach – głupota czy brawura?”, z udziałem Gości Specjalnych,
 • konkurs filmów amatorskich, w którym zaprezentowano 13 filmów o tematyce górskiej,
 • promocje najnowszych wydań literatury górskiej oraz archiwaliów, wystawy fotograficzne, prezentacje stoisk wystawienniczych o tematyce górskiej i szczecińskich klubów górskich.


XXI Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa 2018”
Hotel VULCAN Szczecin
25-26 kwietnia 2018

XXI Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2018 o podtytule Technologia w służbie przeciwdziałania przestępczości, zwróciła uwagę na zmieniające się otoczenie rynkowe, mnogość i wielkość zbiorów danych, a także stale pojawiające się możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł danych, zachęcających zakłady ubezpieczeń do wykorzystywania zdobyczy najnowszych technologii. Dynamiczny rozwój i informatyzacja obejmuje nie tylko korowe procesy sprzedaży i likwidacji szkód, ale również przeciwdziałanie przestępczości. Temu zagadnieniu dedykowana była tegoroczna konferencja.


XVIII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna
"ANTIKON 2018 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo"
Międzyzdroje 17-19 września 2018

XVIII Polsko - Niemiecka Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2018”, o podtytule Drewno jako materiał budowlany - dziedzictwo sąsiedztwa odbyła się nad morzem, na pograniczu polsko-niemieckim. Podróż studyjna, towarzysząca konferencji odbyła się na trasie: Szczecin, Nowe Warpno, Bansin, Ahlbeck, Świnoujście, Międzyzdroje.

Konferencji towarzyszył także pokaz – warsztat przygotowany przez mgr inż. arch. Alicję Tymbarską-Cykalewicz, Krzysztofa Tymbarskiego, Tomasza Cykalewicza ze Stowarzyszenia Młyn Papiernia. Podczas interaktywnego pokazu, przy współudziale uczestników konferencji, wykonane zostały skomplikowane połączenie ciesielskie elementu wieńczącego ganek (załącznik nr 4 – dokumentacja fotograficzna).

Konferencję Patronatem Honorowym objęli:
 • Birgit Hesse – Minister Edukacji, Nauki i Kultury Mecklenburg-Vorpommern,
 • dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu
 • w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Generalny Konserwator Zabytków,
 • Olgierd Gebelewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
Konferencję specjalistycznym Patronatem Prasowym objęli:
 • Spotkania z Zabytkami z Warszawy,
 • TVP 3 Szczecin,
 • Kurier Szczeciński.

Ponadto Towarzystwo:

 • jest Członkiem założycielem Zachodniopomorskiego Forum Kultury, pierwszej regionalnej sieci podmiotów kultury w regionie.
 • jest Ambasadorem i Członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, pierwszej poza branżowej, zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych.
 • współdziała ze Stowarzyszeniem Zachodniopomorskie Smaki ze Szczecina.
 • współdziała z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Szczecin.

2017

6. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
3-5 lutego 2017


Szósta edycja Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY to wydarzenie zrealizowane w partnerstwie instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób prywatnych, pasjonatów i znawców tematu. W programie Przeglądu, pod Patronatem Honorowym Pana Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Pana Piotra Krzystka – Prezydenta Miasta Szczecin, odbyły się:

 • projekcje 22 filmów o tematyce górskiej, w 8 blokach filmowych, w których udział wzięło ponad 800 osób,
 • spotkania z Gośćmi Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór: Moniką Witkowską, Piotrem Pustelnikiem, Aleksandrem Lwowem, Bogusławem Magrelem, Waldemarem Kowalewskim,
 • wystawa malarstwa „Wybrałem Góry” autorstwa Ryszarda Kowalewskiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie,
 • wystawa fotografii Katarzyny Nizinkiewicz,
 • promocja książki „Lhotse 1974. In memoriam Tadeusz Piotrowski” oraz spotkanie z Danutą Piotrowską – autorką książki,
 • panel dyskusyjny - „Czy K2 jest do zdobycia w zimie?” z udziałem wszystkich Gości Specjalnych,
 • konkurs filmów amatorskich, w którym zaprezentowano 11 filmów o tematyce górskiej,
 • muzyczna uczta w wykonaniu skrzypaczki Sary Dragan i pianisty Wiktora Szymajdy oraz wokal i piano Aleksandry Mazur.

Przeglądowi O! GÓRY towarzyszyły, jak zawsze, specjalistyczna księgarnia podróżnicza i górska GÓROTEKA, stoiska wystawiennicze o tematyce górskiej, głosowanie publiczności na najciekawszy film każdego dnia Przeglądu,  kawiarenka dla uczestników prowadzona przez Bike Cafe.

X Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa 2017”
Hotelu Radisson BLU w Szczecinie
23-24 marca 2017


Podczas XX Jubileuszowej Konferencji Przestępczość Ubezpieczeniowa 2017 podkreślony został jej rocznicowy charakter. Uczestnicy mieli możliwość, w całkowicie innowacyjnej, zmienionej formule konferencyjnej, zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami antyfraudowymi z rynków polskich i europejskich, które przedstawili i omówili reprezentanci zakładów ubezpieczeń, prokuratury, policji, samorządów ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących. Wystąpienia przedstawiające przykłady praktyczne odpowiadały na pytanie jak efektywnie funkcjonować w rzeczywistości obszaru przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej?


EKONOMIZACJA NGO
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2017
czerwiec – grudzień 2017


Ekonomizacja NGO to projekt, który realizowaliśmy w partnerstwie z Fundacją SEKTOR 3 Szczecin, dotyczące wzmacniania wiedzy i potencjału zachodniopomorskich organizacji pozarządowych z zakresu dywersyfikacji źródeł finansowania statutowej działalności tych organizacji. Projekt był odpowiedzią na konieczność wzmocnienia kompetencji w zakresie alternatywnych sposobów finansowania organizacji i oderwania się od źródeł dotacji samorządowych. Projekt kładł nacisk na zwiększenie wiedzy w zakresie korzystania z takich możliwości jak: prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenia spółek non profit czy wykorzystywania innych niż samorządowe źródeł finansowania. W jego ramach przeprowadziliśmy szkolenia, doradztwo specjalistyczne, opracowano plany działania (elementy biznes planu) w zakresie rozwoju i poszukiwania nowych źródeł finansowania, edukacji organizacji pozarządowych w ramach spotkań z biznesem, podczas seminarium czy za pomocą tematycznej publikacji. Każda z uczestniczących organizacji nabyła wiedzę z zakresu dywersyfikacji środków, a wybrane z nich, jednocześnie pod okiem specjalistów i praktyków, przygotowały się do ich wykorzystania. Zadanie publiczne było realizowane na terenie Miasta Szczecin, a swoim zasięgiem objęło województwo zachodniopomorskie.

2016

5. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY
Wydział Elektryczny ZUT
4-7 lutego 2016

Piąta edycja Przeglądu Filmów o Górach O! GÓRY to wydarzenie zrealizowane w partnerstwie instytucji, organizacji, przedsiębiorców i osób prywatnych, pasjonatów i znawców tematu, w którego skład weszły: projekcje ok. 30 filmów o tematyce górskiej, spotkania z Gośćmi Specjalnymi – wybitnymi ludźmi gór, panel dyskusyjny, warsztaty i konkurs filmów amatorskich, wystawy, stoiska o tematyce górskiej, w tym specjalistyczna księgarnia, koncerty, przedszkole przeglądowe, kawiarenka. Organizator zorganizował aktywizację dzieci i młodzieży ze Domu Kultury w Skolwinie, skąd zorganizował ich przejazd i pobyt na Przeglądzie. Nowością Przeglądu był Konkurs Filmów Amatorskich oraz Warsztaty dla filmowców amatorów. We wszystkich wydarzeniach 5. Przeglądu Filmów o Górach czynny udział wzięło około 1000 osób. Około 10.000 mieszkańców naszego regionu stało się biernymi uczestnikami wydarzenia poprzez przekazy medialne i stronę www Przeglądu.


XIX Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa 2016”
Hotelu Radisson BLU w Szczecinie
17-18 marca 2016

Tematem przewodnim spotkania było „Przeciwdziałanie przestępczości w nowych realiach”. Przestępczość ubezpieczeniowa w ostatnich latach przeszła ewolucję. Działania mające na celu jej przeciwdziałaniu na polskim rynku prowadzone są od blisko dwudziestu lat. Należy pamiętać, że zwalczanie tego rodzaju przestępczości to proces niezwykle trudny i złożony. Sprawcy wciąż doskonalą umiejętności i metody swoich działań. Przestępcy szybko poznają nowe procedury ubezpieczeniowe i wykorzystują słabości systemów, czyli „łańcuchy słabych ogniw”. Mimo tak zmieniających się realiów Zakłady Ubezpieczeń w walce z przestępczością radzą sobie coraz lepiej i są coraz bardziej skuteczne. Dotychczasowe osiągnięcia obszarowe są nie lada wyzwaniem.


XVII Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna
"ANTIKON 2016 Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo"
Rokitno 19-21 września2016

Obrady konferencyjne odbyły się w Rokitnie, a trasa podróży studyjnej prowadziła przez: Klępsk – Kosieczyn – Chlastawę – Rokitno – Kalsk – Św. Wojciecha – Gorzycę. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania była „Historyczna architektura drewniana. Przykłady ochrony i opieki”.
Konferencję Patronatem Honorowym objęli:

 • dr Martina Münch – Minister Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia
 • dr Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Generalny Konserwator Zabytków
 • Olgierd Gebelewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Bartłomiej Sochański – Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Szczecinie
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Partnerzy Projektu
 • Krajowy Urząd Konserwacji Zabytków i Krajowe Muzeum Archeologiczne w Brandenburgii
 • Krajowy Urząd Konserwatora Meklemburgii Pomorza Przedniego
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 • Niemiecko-Polska Fundacja ds. Kultywowania Kultury i Ochrony Zabytków z Görlitz
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział w Szczecinie
Specjalistycznym Patronatem Prasowym konferencję objęli:
 • Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki z Łodzi
 • Spotkania z Zabytkami z Warszawy
 • Renowacje i Zabytki z Krakowa
Patronat Medialny:
 • Kurier Szczeciński
 • Portal W-A.pl

2015

SZCZECIN-EXPO jest:

 • Członkiem założycielem Zachodniopomorskiego Forum Kultury, pierwszej regionalnej sieci podmiotów kultury w regionie,
 • Ambasadorem i Członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, pierwszej poza branżowej, zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych,
 • Inicjatorem, partnerem i współrealizatorem w projektach: Zachodniopomorskie Forum Kultury. Sieć animatorów w działaniu. Odsłona pierwsza. Odsłona druga w latach 2012 i 2013. Finansowane z programu operacyjnego "Edukacja kulturalna" MkiDN.

Ponadto SZCZECIN-EXPO:

 • Współdziała i partneruje w projekcie "Wystrzałowa przyjaźń" realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" finansowanym w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW,
 • Partneruje i współrealizuje projekt "Transkultura" (wraz z Ośrodkiem Teatralnym KANA i Schloss Broellin e.V),
 • Partneruje przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Zachodniopomorskie Smaki ze Szczecina w zakresie przygotowywania zup rybnych podczas regionalnych imprez plenerowych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo).
 • IV PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY  im. Tadeusza Piotrowskiego, Muzeum Narodowe w  Szczecinie, 14-16.02.2015
 • XVI Polsko - Niemieckiej Konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2015”, „Strategia i praktyka w ochronie architektury ryglowej”, Brandenburgia – Lubuskie – Meklemburgia – Zachodniopomorskie, 21-23.09.2015 / 16. Deutsch-Polnische Tagung und Exkursion "Fachwerkarchitektur - gemeinsames Erbe ANTIKON 2015 „Strategien zur Erhaltung von Fachwerk:, Brandenburg – Woiwodschaft Lebus – Mecklenburg – Woiwodschaft Westpommern, 21-23.09.2015
 • XVIII Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2015, Temat przewodni: Agent wizytówką Zakładu ubezpieczeń, Hotel Radisson BLU, Szczecin, 19-20.03.2015

2014

 • II PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY  im. Tadeusza Piotrowskiego, Muzeum Narodowe w  Szczecinie, 14-16.02.2014
 • XV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2014" / XV Polnisch-Deutsch Konferenz und Studienreise "Fachwerkarchitektur-Gemeinsames Erbe ANTIKON 2014"; Słubice, 22-24.09.2014
 • XVII Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2014; Szczecin, 3-4 kwietnia 2014
 • Projekty o charakterze zrzeszającym, animacyjnym i szkoleniowym
Szczecin-EXPO:
 • jest Członkiem założycielem Zachodniopomorskiego Forum Kultury, pierwszej regionalnej sieci podmiotów kultury w regionie,
 • jest Ambasadorem i Członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, pierwszej poza branżowej, zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych
 • współdziałało w partnerstwie w projekcie "Wystrzałowa przyjaźń" realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy", finansowane w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW
 • współdziałało ze Stowarzyszeniem Zachodniopomorskie Smaki ze Szczecina

2013

 • II Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego, 15 -17.02. 2013, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
 • XIV Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012" / XIII Polnisch-Deutschen Konferenz und Studienreise "Fachwerkarchitektur-Gemeinsames Erbe ANTIKON 2012"; Koszalin, 16-18.09.2013
 • XVI Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2013 / XVI Insurance Fraud 2013 ; Szczecin,  14-15 marca 2013

SZCZECIN-EXPO jest:

 • Członkiem założycielem Zachodniopomorskiego Forum Kultury, pierwszej regionalnej sieci podmiotów kultury w regionie.
 • Inicjatorem, partnerem i współrealizatorem w projektach: Zachodniopomorskie Forum Kultury. Sieć animatorów w działaniu. Odsłona pierwsza. Odsłona druga w latach 2012 i 2013. Finansowane z programu operacyjnego "Edukacja kulturalna" MKiDN
 • Współdziałanie i partnerstwo w projekcie "Wystrzałowa przyjaźń" realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" finansowane w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.
 • Partnerstwo i współrealizacja projektu "Transkultura" (wraz z Ośrodkiem Teatralnym KANA i Schloss Broellin e.V).
 • Partnerstwo przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Zachodniopomorskie Smaki ze Szczecina w zakresie przygotowywania zup rybnych podczas regionalnych imprez plenerowych w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo).

2012

XIII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON 2012" / XIII Polnisch-Deutschen Konferenz und Studienreise "Fachwerkarchitektur-Gemeinsames Erbe ANTIKON 2012"; Banzkow, 17-19.09.2012 Konferencja "Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych"; Szczecin, 12-13.09.2012 XV Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2012 / XV Insurance Fraud 2012 / XV посвященная страховой преступ; Szczecin, 15-16 marca 2012 r.

2011

XII Polsko-Niemiecka Konferencja i podróż studyjna "Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIOKN 2011 / XII Polnisch-Deutschen Konferenz und Studienreise „Fachwerkarchitektur-Gemeinsames Erbe ANTIKON 2011; Kamień Pomorski, Wolin, Międzywodzie, 19-21 września 2011 r. XIV Konferencja Przestępczość Ubezpieczeniowa 2011 r.; Szczecin, 10-11 marca 2011 r.

2005

 • 16-17.02.2005 – VIII Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość ubezpieczeniowa
 • 12-13.06.2005 – II Ogólnopolska Konferencja "NEKROPOLIE, KIRKUTY, CMENTARZE"
 • 26-28.08.2005 – V Międzyregionalne Spotkania Łowieckie. Połczyn Zdrój
 • 15-17.09.2005 – ANTIKON 2005 VI Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo" – Historyczne konstrukcje dachowe
 • 23-24.11.2005 – IX Kongres Mediów i Marketingu 2xm. Aktywne pozyskiwanie nabywców i czytelników prasy. Poznań – Hotel Polonez

2004

 • Cały rok – Program dla Pojezierza Drawskiego "Miodowy miesiąc"
 • 18-19.02.2004 – VII Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 14-15.05.2004 – VII Szczecińska Konferencja Naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 22.05.2004 – Wyprawa drahimska: „Miejsca i ludzie”
 • 19.06.2004 – Wyprawa drahimska: „Zioła i miód”
 • 30.07-1.08.2004 – IV Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie DARZ BÓR
 • 13-15.08.2004 – Europejski Festiwal Bliźniąt
 • maj – wrzesień – Projekt "Forum wrzosowe"
 • 4.09.2004 – Wyprawa drahimska: „Kwitnące wrzosowiska”
 • 4-5.09.2004 – III Jarmark Drahimski Święto Miodu, Natury i Zdrowia – Borne Sulinowo
 • 23-26.09.2004 – ANTIKON 2004 V Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"
 • 7.10.2004 – II Ogólnopolska Konferencja "Marketing produktu regionalnego i lokalnego"
 • 7-10.10. 2004 – Ogólnopolska Wystawa "Nasze kulinarne dziedzictwo – produkty regionalne i lokalne w Polsce" podczas targów Polagra -Farm
 • 18-19.11.2004 – VIII Kongres Mediów i Marketingu. Przemiany rynku prasowego

2003

 • 18-19.02.2003 – VI Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 27-28.032003 – Marketing Produktu Lokalnego – Międzynarodowa Konferencja
 • 17-18.05.2003 – Spotkania ze zdrowiem
 • 23-24.05.2003 – VI Szczecińska konferencja Naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 8-10.08.2003 – Europejski Festiwal Bliźniąt
 • 22-24.08.2003 – III Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie DARZ BÓR
 • 27-28.09.2003 – II Jarmark Drahimski Święto Miodu, Natury i Zdrowia – Złocieniec
 • 18-20.09.2003 – ANTIKON 2003 IV Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"
 • 25-26.11.2003 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Promocja i reklama wydawnictw prasowych”

2002

 • 20-21.02.2002 – V Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość ubezpieczeniowa
 • 25.02.2002 – Akademia Sponsoringu – Seminarium 1
 • 25.03.2002 – Akademia Sponsoringu – Seminarium 2
 • 29.04.2002 – Akademia Sponsoringu – Seminarium 3
 • 25.05.2002 – I FORUM POMORSKIE
 • 05.2002 – Wyprawy po złote runo
 • 27.05.2002 – Akademia Sponsoringu – Seminarium 4
 • 7-8.06.2002 – V Szczecińska konferencja Naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 11-12.06.2002 – Ogólnopolska Konferencja i Wystawa „Nekropolie, kirkuty, cmentarze”
 • 16-18.08.2002 – Europejski Festiwal Bliźniąt
 • 20-22.09.2002 – II Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie DARZ BÓR
 • 05-06.10.2002 – Jarmark Drahimski – Święto Miodu, Natury i Zdrowia – Czaplinek
 • 3-4.12.2002 – ANTIKON 2002 VII Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków III Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"
 • 19-20.11.2002 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Rynkowe zachowania nabywców prasy”

2001

 • 6-7.02.2001 – Międzynarodowa konferencja: Szczyt Gospodarki Komunalnej
 • 10.02.2001 – Akademia Lekarza Rodzinnego – Seminarium 2
 • 13-14.02.2001 – IV Ogólnopolska konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 20-21.02.2001 – Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego „Impulsy Rozwoju”
 • 01-03.03.2001 – PRESS EXPO – III Ogólnopolskie Spotkania Prasy Fachowej
 • 15-18. 03.2001 – Konferencja „Skuteczny lobbing w budownictwie” – Realia, możliwości, perspektywy
 • 17.03.2001 – Akademia Lekarza Rodzinnego – Seminarium 3
 • 06.04.2001 – Konferencja „Jak sprzedawać i promować polskie produkty w Niemczech”
 • 21.04.2001 – Akademia Lekarza Rodzinnego – Seminarium 4
 • 24-25.04.2001 – Zachodniopomorska Wystawa Produktów, Usług Finansowych i Ofert Inwestycyjnych „Moje pieniądze”
 • 19.05.2001 – Akademia Lekarza Rodzinnego – Seminarium 5
 • 25-26.05.2001 – Kołobrzeski Szczyt Gospodarczy
 • 29-30.05.2001 – Szczyt Gospodarki Morskiej
 • 06-07.06.2001 – II Stargardzki Szczyt Gospodarczy
 • 9-11.08.2001 – IV Szczecińska konferencja Naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 10-12.08.2001 – Europejski Festiwal Bliźniąt
 • 6-7.10.2001 – Ogólnopolskie Spotkania Łowieckie DARZ BÓR
 • 10-11.10.2001 – II Szczyt Gospodarki Komunalnej
 • 22.10.2001 – Arbiter Elegantiarum Pomeraniae 2001
 • 13-14.11.2001 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Systemy informacyjne w dystrybucji prasy”
 • 21-22.11.2001 – Euroregionalny Szczyt MSP
 • 21-23.11.2001 – Euroregionalne Prezentacje Gospodarcze
 • 03-04.12.2001 – ANTIKON 2001 VI Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków; I Polsko-Niemiecka Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"

2000

 • 21-23.01.2000 – Ogólnopolska Konferencja „Zakłady Pracy Chronionej w nowej sytuacji”
 • 15-16.02.2000 – III Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 14-16.03.2000 – PRESS EXPO – II Ogólnopolskie spotkania prasy fachowej
 • 18-19.04.2000 – IV Zachodniopomorskie Forum Finanse 2000 Pieniądze, pieniądze … – wystawa produktów i usług finansowych
 • 12-14.06.2000 – POMERANIA 2000: Euroregion u progu nowego tysiąclecia – Międzynarodowa konferencja
 • 27-28.06.2000 – Holdingi’2000 – V Ogólnopolska konferencja „Prawne i finansowe aspekty konsolidacji w polskiej gospodarce”
 • 10-12.08.2000 – III Szczecińska konferencja naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 27-29.09.2000 – MISCANTHUS: Polsko-Niemiecka konferencja na temat wykorzystania trzciny chińskiej
 • 16.10.2000 – Arbiter Elegantiarum Pomeraniae 2000
 • 15-16.1.2000 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Prenumerata prasy”
 • 22-23.11.2000 – Ogólnopolska konferencja „Skutki reformy Ubezpieczeń Społecznych”
 • 30.11-1.12.2000 – ANTIKON 2000  V Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków; III Ogólnopolska Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"
 • 9.12.2000 – Akademia Lekarza Rodzinnego – Seminarium 1

1999

 • 27-28.01.1999 – Zachodniopomorski Kongres Zarządzania Personelem
 • 17-18.02.1999 – II Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 22.02.1999 – George Gershwin „Porge and Bess” Suita koncertowa
 • 24-26.03.1999 – PRACA’99 V Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa ERGO’99 Czwarty Salon Bezpiecznych Narzędzi i Ergonomii
 • 16-17.04.1999 – PRESS EXPO – I Ogólnopolskie Spotkania Prasy Fachowej
 • 19.04.1999 – Paweł Gruenspan „Mea Sharim” prawykonanie
 • 27-28.04.1999 – IV Zachodniopomorskie Forum Finanse’99 Pieniądze, pieniądze … – wystawa produktów i usług finansowych
 • 4-6.06.1999 – Dental-Expo’99 VI Targi Stomatologiczne
 • 22-23.06.1999 – Holdingi’99 – IV Ogólnopolska Konferencja „Czynniki i granice konsolidacji we współczesnej gospodarce”
 • 13-14.08.1999 – II Szczecińska konferencja naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 21-22.09.1999 – II Ogólnopolska konferencja: Bezpieczny Bank „Finansowe i techniczne bezpieczeństwo banku”
 • 18.10.1999 – Arbiter Elegantiarum Pomeraniae’99
 • 10.1999 – Akademia Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety
 • 4-5.11.1999 – Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości
 • 16-18.11.1999 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Logistyka i dystrybucja pracy”
 • 1-2.12.1999 – ANTIKON’99 IV Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków;
 • II Ogólnopolska Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"
 • 5-7.12.1999 – RACHUNKOWOŚĆ: Meeting rachunkowo-podatkowy

1998

 • 18-19.02.1998 – I Ogólnopolska Konferencja: Przestępczość Ubezpieczeniowa
 • 11.03.1998 – Protokół Dyplomatyczny w pracy wyższych urzędników i menedżerów. Spotkanie z Ambasadorem Edwardem Pietkiewiczem
 • 25-27.03.1998 – PRACA’98 IV Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa ERGO’98 Trzeci Salon Bezpiecznych Narzędzi i Ergonomii
 • 22-24.04.1998 – III Zachodniopomorskie Forum Finanse’98
 • 14-16.05.1998 0 Dental-Expo’98 V Międzynarodowe Targi Stomatologiczne
 • 24-25.06.1998 – Holdingi’98 – III Ogólnopolska Konferencja „Efektywność konsolidacji w polskiej gospodarce”
 • 14-15.08.1998 – I Szczecińska konferencja naukowa: Bliźnięta w różnych okresach życia: aspekty biologiczne, medyczne, psychologiczne i społeczne
 • 09.09.1998 – Protokół dyplomatyczny w pracy wyższych urzędników i menedżerów. Spotkanie z Ambasadorem Edwardem Pietkiewiczem
 • 09.1998 – XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 • 30.09-2.10.1998 – CHEMIA’98 Wystawa Technologii i Produktów Chemicznych
 • 23.10.1998 – Konferencja szkoleniowo-naukowa: diagnostyka i leczenie osteoporozy
 • 27-28.10.1998 – I Ogólnopolska konferencja: Bezpieczny Bank „Zjawiska przestępczości bankowej”
 • 12.11.1998 – DAEWOO: Spotkanie dealerów
 • 17-19.11.1998 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Marketing dystrybucji prasy”
 • 30.11-1.12.1998 – DAEWOO: II Narada Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Biura Zarządu
 • 2-4-.12.1998 – ANTIKON’98 III Targi Konserwacji i Renowacji Zabytków; I Ogólnopolska Konferencja "Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo"

1997

 • 05-07.03.1997 – II Zachodniopomorskie Forum Finanse’97
 • 13-15.05.1997 – PRACA’97 III Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa ERGO’97 Drugi Salon Bezpiecznych Narzędzi i Ergonomii
 • 10-11.07.1997 – Holdingi’97 – II Ogólnopolska Konferencja „Dylematy i przyszłość konsolidacji w polskiej gospodarce”
 • 18-20.11.1997 – 2xM Kongres Mediów i Marketingu „Kolportaż prasy. Nowoczesne techniki i technologie”
 • 24.11.1997 – SECURITY: Ogólnopolska Konferencja Ochrony Osób i Mienia
 • 03-05.12.1997 – ANTIKON’97 II Targi Konserwacji i Renowacji Zabytków

1996

 • 15-17.04.1996 – PRACA’96 II Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa ERGO’96 Pierwszy Salon Bezpiecznych Narzędzi i Ergonomii
 • 27-29.09.1996 – XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego
 • 24-26.10.1996 – Zachodniopomorskie Forum Finanse’95
 • 21-23.05.1996 – Interdydakta’96 – II Międzynarodowe Targi Edukacyjne
 • 04-05.06.1996 – Holdingi’96 – I Ogólnopolska Konferencja „Dylematy i przyszłość konsolidacji w polskiej gospodarce”
 • 21-24.10.1996 – Polsko – Holenderskie Warsztaty: Zintegrowanie Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi
 • 04-06.12.1996 – ANTIKON’96 I Targi Konserwacji i Renowacji Zabytków

1995

 • 23-25.03.1995 – PRACA’95 Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa
 • 27-28.04.1995 – GAZ’95 Wystawa wewnętrznych urządzeń i instalacji gazowych
 • 05.06.1995 – Seminarium: Nowe spojrzenie na ochronę przeciwpożarową w projektowaniu obiektów budowlanych
 • 17.09.1995 – Kongres Mediów i Marketingu: Media w praktyce marketingowej.
 • 22.10.1995 – Kongres Mediów i Marketingu: Marketing wystawienniczy