Szczecin-EXPO

Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze kulturalnym mającym na celu integrację środowisk gospodarczych, naukowych i artystycznych Regionu Pomorza Zachodniego wokół działań na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. Promowanie Pomorza Zachodniego w kraju i za granicą oraz wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw podmiotów życia społecznego na rzecz rozwoju Regionu Pomorza Zachodniego. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu i posiada osobowość prawną.