Szczecin-EXPO

Z powodu przerwy urlopowej, w dniach 1-16.07.2017,  biuro SZCZECIN-EXPO będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt: 

  • w języku polskim – z Prezesem Markiem Sztarkiem, e-mail: msztark@gmail.com, tel. 502 065 375, 
  • w języku niemieckim – z Panią Justyną Gralak, e-mail: justyna.gralak@mail.de.

 


Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o charakterze kulturalnym mającym na celu integrację środowisk gospodarczych, naukowych i artystycznych Regionu Pomorza Zachodniego wokół działań na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. Promowanie Pomorza Zachodniego w kraju i za granicą oraz wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw podmiotów życia społecznego na rzecz rozwoju Regionu Pomorza Zachodniego. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu i posiada osobowość prawną.